Daňové přiznání k DPPO či DPFO s odkladem lhůty pro podání

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2018 se blíží. Pokud nemá poplatník daně (ať již fyzická či právnická osoba) povinnost auditovat svojí účetní závěrku, má povinnost podat svoje daňové přiznání za rok 2018 nejpozději do 1. dubna 2019.

Jako daňový poradce při zpracování daňového přiznání dbám nejen na formální správnost vyplněného daňového přiznání, ale samozřejmě kontroluji i primární podklady, ze kterých při zpracování přiznání vycházím.

Pokud si necháte zpracovat přiznání od daňového poradce

  • můžete si prodloužit lhůtu pro jeho podání až o tři měsíce
  • můžete si odložit splatnost daně až o tři měsíce
  • získáte dostatek času na uzavření vašich účetních knih/evidence a případné konzultace pro správné zachycení komplikovanějších transakcí
  • budete mít sestavené přiznání v souladu s platnou legislativou a bez chyb
  • k daňovému přiznání obdržíte komentář
  • budete mít zkontrolované účetnictví/evidenci za minulý rok
  • ušetříte si část starostí a přenesete odpovědnost za správnost daňového přiznání na daňového poradce, který je ze zákona pojištěn

 Jednodušší daňová přiznání lze řešit i korespondenční formou, tj. zaslání potřebných podkladů emailem. Vyhotovené přiznání Vám rovněž samozřejmě zašlu v elektronické formě, popř. jej sama podám na základě plné moci.