Poskytované služby, daňové, účetní a ekonomické poradenství

Při své praxi poskytuji zejména následující služby:

Daňové, účetní a ekonomické poradenství dle aktuální potřeby klienta

 • poradenství při zahájení podnikání, registrace k daním, zastupování před správcem daně
 • konzultace a řešení daňových a účetních problémů, návrhy řešení
 • zpracování vnitropodnikových směrnic a revize těch stávajících
 • zpracování stanovisek a vyjádření k daňové a účetní problematice

Zpracování daňových přiznání k daním a daňové audity

 • zpracování případně revize všech běžných daňových přiznání
 • prověření účetního a kontrolního systému klienta, vytipování rizikových oblastí, nalezení rezerv v optimalizaci základu daně
 • daňový audit v oblasti DPH a daně z příjmů

Zastupovaní v daňovém řízení

 • zastupování klienta v běžných záležitostech před správcem daně (registrace či deregistrace k daním, oznamovací povinnosti)
 • zastupování při podávání daňových přiznání
 • zastupování při daňových kontrolách, případně v dílčích úkonech v daňovém řízení

Mezinárodní daňové poradenství

 • Řešení daňových problémů s mezinárodním prvkem
 • Aplikace mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění
 • Srážkové daně

Vedení účetnictví a mzdové agendy

 • Ve spolupráci se společností Imposto Ostrava s.r.o.
 • Vedení účetnitví
 • Zpracování mzdové agendy
 • Daňová evidence
 • Podpora daňového poradce při vedení účetnictví

V případě zájmu o detailnější informace o nabízených službách a informace o cenách mne neváhejte kontaktovat.